barsava

گروه طراحی و ساخت خودروی  هیبریدي بارثاوا متشکل از 24 نفر از دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در خرداد 89 تشکیل شد. خانم دکتر حمیده رضوی استادیار دانشکده مهندسی که دارای دکترای موتور های هیبریدی است راهنمایی این پروژه را بر عهده دارد. این گروه موفق شد در مسابقات ملی طراحی ماشین در دانشگاه صنعتی شریف رتبه نخست طراحی را در بخش فنی و صنعتی به خود اختصاص دهد. خودرو بارثاوا در حال حاضر مرحله طراحی اجرایی و ساخت را آغاز نموده است ودر مرداد ماه 1390 مرحله آزمايش فني خود را به پايان خواهد رساند.

دريافت بروشور اطلاعات نهايي

4427 :تعداد دفعات بازیدلينك هاي مفيد

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.