گروه های رباتیک بئاتریس و ربوسیت دو گروه برجسته رباتیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد میباشند که با هدف طراحی و ساخت ربات های بدیع تأسیس شده است. از جمله دستاوردهای این گروه ساخت رباتهای امداد گر و ربات خانگی میباشد. گروه ربوسیت تا کنون در دو دوره مسابقات بین المللی RoboCup سال 2008 و 2009 در کشورهای چین و اتریش شرکت نموده و جزء 10 تیم برگزیده اول انتخاب شده است.

Robotic

3611 :تعداد دفعات بازیدلينك هاي مفيد

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.